top of page

קול קורא
להרצאות לכנס חדשנות בהשראת הטבע:
אקדמיה
ותעשייה

בשיתוף:

shutterstock_750546553 copy.jpg
שלדג משולב עם רכבת, מדגים ביומימיקרי
Tucan
spoken art logo
Butterfly

תחום החדשנות בהשראת הטבע (Bioinspiration), המזוהה גם עם תחום הביומימיקרי (Biomimicry) ותחום הביומימטיקה (Biomimetics) נחשב כיום למנוע חדשנות המחולל פתרונות פורצי דרך, חדשניים ומקיימים בכל תחומי החיים.


התבוננות בטבע דרך "עדשה" טכנולוגית-הנדסית-עסקית מאפשרת זיהוי של פתרונות הטבע לאתגרים שונים, והעברת הידע הזה ליישומים במגוון רחב של תחומי תוכן, בתעשיות ההי-טק ובתעשיות המסורתיות. פתרונות הטבע הם פתרונות יעילים במשאבי חומר ואנרגיה ומבוססים על פרדיגמת תכנון השונה מהמוכר והידוע בעולם הטכנולוגי. החדשנות מתרחשת במפגש הבינתחומי בין תחומים שונים: הנדסה, מדעים, ביולוגיה, סביבה, עיצוב, ניהול ועוד, ובחיבור בין ידע אקדמי לדרישות התעשייה.

הכנס "חדשנות בהשראת הטבע - אקדמיה ותעשייה",

יתקיים ביום שני, ה-3 באפריל 2023, במוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט, רח' קלאוזנר 12, תל אביב. הכנס יהווה במה למפגש בינתחומי לעוסקים במחקר ופיתוח בהשראת הטבע, מהאקדמיה והתעשייה.

אודות הכנס

המעוניינים לתת הרצאה בכנס מתבקשים לשלוח הצעות לאחד מהנושאים הבאים:


1. חקר של מנגנונים ביולוגיים חדשניים בעלי פוטנציאל יישומי
2. מתודולוגיות ושיטות תכנון ביומימטיות
3. עיצוב מוצר / מערכת בהשראת הטבע
4. יישומים ביומימטיים בתחום הקיימות / הסביבה / הקלינטק / Climate Tech
5. ישומים ביומימטים בתחום ההנדסה / הרובוטיקה / הרפואה / הניהול
6. Bioinspired materials

המרצים מתבקשים להתאים את ההרצאה לקהל הטרוגני שאינו בקיא בהכרח בתחום התוכן המוצג.

חברות וארגונים

מוצרים / פתרונות / טכנולוגיות ביומימטיות שפותחו במגזר העסקי / התעשייתי

פוסטרים
המעוניינים להציע הצעה לפוסטר, מתבקשים לשלוח תקציר.

תצוגה
אומנים ומעצבים המעוניינים להציג עבודות הקשורות לחקר ולמידה מהטבע, מוזמנים להגיש הצעה מפורטת בליווי תמונות.

הצעות להשתתפות יש לשלוח עד 10.02.2023

לד"ר יעל הלפמן כהן, בצירוף נושא ההצעה בכותרת המייל: הרצאה / פוסטר / תצוגה, ותקציר בגוף המייל, לדוא"ל:

 

לדוא"ל:  yael@naturecode.co.il

רוצים להשתתף?

פרופ' אמיר אילי, בית הספר לזואולוגיה ובית הספר סגול למדעי המח, אוניברסיטת תל אביב

ד"ר בת-אל פנחסיק, ראש המעבדה לביומימטיקה של מערכות מכניות ופני שטח, בית הספר להנדסה מכנית, הפקולטה להנדסה, אוניברסיטת תל אביב

פרופ' מחקר אמריטוס דניאל ויס, ראש התכנית הטכניונית למערכות אוטונומיות ורובוטיקה, הטכניון

פרופ' אמיר שפירא, ראש המעבדה לרובוטיקה ובקרה, המחלקה להנדסת מכונות,  אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

מלאני סמסון, מנכ"ל בפועל, אואזיס אקסלרטור, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

דר' יפעת שור, מנהלת מדעית, מרכז היזמות והחדשנות אוניברסיטת אריאל

ד"ר אלונה ברנע, ראש מחקר נוירוטכנולוגיה, היחידה למדע וטכנולוגיה, מפא"ת

ד"ר יעל הלפמן כהן, מייסדת שותפה ארגון הביומימיקרי הישראלי וחברת Naturecode

גב' מאיה גבעון, ארגון הביומימיקרי הישראלי וחברת Naturecode

מספר ההרצאות בכנס מוגבל.
 

ועדת היגוי
הרשמה
איור שלדג משולב עם רכבת - ביומימקרי
איור שלדג משולב עם רכבת - ביומימקרי
spoken art logo

Final Clearance

הרשמו לכנס

הרשמה מוקדמת עד 5.3.23

הרשמה החל מ 6.3.23

סטודנט - הרשמה מוקדמת עד 5.3.23

סטודנט - הרשמה החל מ 6.3.23

bottom of page